Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji to: - Integracja środowisk kobiecych. - Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet. - Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych. - Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn. - Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. - Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia. - Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym - Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin. - Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych. - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. - Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

Dane naszego OPP: