Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Stowarzyszenie są: - udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym - propagowanie nauki, kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych - " Internet dla Niepełnosprawnych" - popularyzacja - opieka nad osobami niepełnosprawnymi w siedzibie Stowarzyszenia i w szczególnych warunkach domowych - organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej , edukacyjnej i sportowej dla dzieci z rodzin społecznie zagrożonych

Dane naszego OPP: