Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Inspirowanie zmian w systemie prawnym mających na celu ulatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji, działania na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych. wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa. Wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii. Udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzinom nieletnich diabetyków. Działania na rzecz integracji diabetyków. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: