Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących takich jak: ubodzy, inwalidzi, matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, niedołężni, sieroty, dzieci specjalnej troski, bezdomni, rodziny wielodzietne, osoby uzależnione od nałogów, a także instytucje działające w sferze charytatywnej bez względu na narodowość i pochodzenie społeczne.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000182621
  • e-mail: spd@spd.org.pl
  • Adres: UL. STYCZYŃSKIEGO 17, 41-500 CHORZÓW