Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży. 2 . Wzrost aktywności edukacyjnej. 3 . Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. 4 . Rozwój współpracy międzynarodowej młodzieży w dziedzinie edukacji.

Dane naszego OPP: