Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest wspieranie i umacnianie ideałów służby społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska jako podstawy użytecznych przedsięwzięć, a zwłaszcza wspieranie i umacnianie: - rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do służenia społeczeństwu, - wysokiego poziomu etycznego każdego członka Klubu w działalności zawodowej i w ramach zawodów jako możliwości do służenia społeczeństwu, - stosowania ideałów służby przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, - propagowanie porozumienia między narodami, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę ludzi różnych zawodów połączonych ideami służby.

Dane naszego OPP: