Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) udzielanie osobom ciężko chorym opieki: medycznej, psychologicznej, socjalnej, rehabilitacyjnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych; 2 ) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym; 3 ) jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy; 4 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP: