Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Kościuszki 3 jest pozarządową organizacją pożytku publicznego prowadzącą prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: