Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku w dziedzinie aktywnego spędzania czasu poprzez wspieranie różnych form aktywności sportowej - propagowanie sportów elitarnych i ekstremalnych - uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, szkolenie doskonalenie umiejętności przez miłośników poszczególnych sportów oraz rozwijanie ich aktywności w wybranym przez nich sporcie -propagowanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego uprawiania sportów ekstremalnych - skupianie wokół Stowarzyszenia zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, miłośników sportów ekstremalnych i niszowych - prowadzenie działalności sportowej wśród mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia - promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fair play - organizacja imprez i zawodów sportowych

Dane naszego OPP: