Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . upowszechniania dogoterapii jako metody: a. rehabilitacji; b. wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych; c. wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne; 2 . kształtowania właściwych relacji miedzy człowiekiem a zwierzęciem; 3 . niesienia radości poprzez kontakty ze zwierzętami; 4 . propagowania form terapii z udziałem zwierząt; 5 . prowadzenia terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych; 6 . szkolenia opiekunów zwierząt; 7 . szkolenia zwierząt; 8 . prowadzenia dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach; 9 . utrzymywania kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

Dane naszego OPP: