Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój nauki oraz propagowanie chrześcijańskiego etosu pracy. 2 . Działalność oświatowa i wychowawcza. 3 . Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki. 4 . Opieka i pomoc społeczna. 5 . Skupianie wokół idei Fundacji nauczycieli, pisarzy, tłumaczy, twórców i artystów w kraju i za granicą. 6 . Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i Kościołami w szczególności ze Społecznością Ewangelizacji Dzieci w rozwoju ruchu wydawniczego, piśmiennictwa polskiego oraz zagranicznego i tłumaczeń literatury. 7 . Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci. 8 . Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć misyjnych w kraju i za granicą. 9 . Organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych.

Dane naszego OPP: