Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Instytutu są: 1 . Ochrona i propagowanie intelektualnego dorobku ks. Józefa Tischnera ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności filozoficznej. 2 . Gromadzenie i opracowywanie spuścizny filozoficznej, literackiej i publicystycznej ks. Józefa Tischnera. 3 . Inspirowanie twórczego myślenia oraz prowadzenie badań i studiów w dziedzinach bliskich działalności ks. Józefa Tischnera, w tym zwłaszcza w filozoficznej refleksji nad doświadczeniem religijnym, w filozofii człowieka oraz w filozofii polityki. 4 . Szerzenie idei solidarności i godności człowieka oraz kultury dialogu w życiu publicznym.

Dane naszego OPP: