Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) propagowanie i szerzenie idei ruchu hospicyjnego na terenie miasta Zduńska Wola i powiatu zduńskowolskiego oraz przekazywanie najnowszych osiągnięć medycyny terminalnej pracownikom służby zdrowia podstawowej opieki zdrowotnej, 2 ) organizowanie i wspieranie działalności hospicjum domowego na terenie miasta i powiatu zduńskowolskiego, w tym powoływanie zespołów hospicyjnych, 3 ) podejmowanie działań na rzecz humanitarnego łagodzenia cierpień chorych oraz niesienie pomocy moralnej i materialnej chorym i ich rodzinom, 4 \) sprawowanie opieki nad chorymi poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, 5 ) opieka długoterminowa nad obłożnie chorymi przebywającymi w domu, 6 \) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej, 7 ) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych, kierowanie się nimi w działalności statutowej, 8 \) nabór i szkolenie wolontariuszy, 9 ) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji zadań.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000176973
  • e-mail: alicja_baszczyk@op.pl
  • Telefon: 438237804
  • Adres: UL. OSMOLIŃSKA 20/15, 98-220 ZDUŃSKA WOLA