Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniając dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi. Stworzenie forum łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka

Dane naszego OPP: