Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OSP-ORW jest: - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, - branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń, - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi, - rozwijanie wśród członków OSP-ORW kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, - uczestniczenie i reprezentowanie OSP-ORW w organach samorządowych i przedstawicielskich, - prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa nad wodami, informowanie o sposobie bezpiecznego korzystania z wód otwartych, szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego, szkolenie w zakresie płetwonurkowania, prowadzenia prac podwodnych i nawodnych, - ratowanie tonących, wykonywanie technicznych prac podwodnych oraz prac w zakresie poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów, poszukiwanie zwłok, dokonywanie oględzin podwodnych, - propagowanie postaw proekologicznych, ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom wynikającym z rozlania substancji chemicznych oraz stawianie zapór na wodach otwartych, - organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, - prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dane naszego OPP: