Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

NA PODSTAWIE STATUTU: § 6.1 . Celem Stowarzyszenia jest: a) wykonywanie dzieł muzycznych, b) krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży akademickiej, c) organizowanie ruchu muzyków - szczególnie ze środowiska szczecińskiego wspierającego rozwój d\) i funkcjonowanie Stowarzyszenia, e\) organizowanie festiwali, wystaw, koncertów i audycji muzycznych, f\) prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie muzyki i jej historii oraz organizowanie sesji naukowych, g) rozwijanie działalności informacyjnej i wydawniczej o tematyce muzycznej, h) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonej działalności, i) ochrona i restauracja zabytków kultury muzycznej, a w szczególności rewitalizacja historycznych organów j\) w obiektach sakralnych.

Dane naszego OPP: