Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wyłącznie realizacja zadań publicznych określonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: 1 )działanie na rzecz osób przewlekle chorych, a szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń pielęgniarskich, leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych, 2 ) zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych, 3 ) zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin osób przewlekle chorych, 4 ) poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP: