Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia Razem dla Regionu jest: - promowanie regionu, - stymulacja rozwoju gospodarczego w regionie, - budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, - zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach młodzieżowych, - wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, ochrony środowiska, sportu i turystyki, - współpraca z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami lokalnymi, - pomoc w przygotowywaniu wniosków programów unijnych, - upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, - lobbing na rzecz właściwego ustawodawstwa, - starania o poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Dane naszego OPP: