Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie oraz popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych i ekonomicznych zmierzających do przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczności lokalnej, podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, edukacja, oświata i wychowanie oraz integracja społeczna - w szczególności: 1 ) osób zagrożonych bezrobociem i bezrobotnych, 2 ) osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych, 3 \) rodzin dysfunkcyjnych, 4 ) osób niepełnosprawnych, 5 ) dzieci i młodzieży, 6 \) osób starszych, 7 ) osób nieporadnych życiowo.

Dane naszego OPP: