Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

MISJĄ STOWARZYSZENIA SĄ DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓ0011 ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ŚRODOWISK PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, PROWADZENIE ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN, A TAKŻE ORGANIZOWANIE DLA NICH RÓŻNYCH FORM POMOCY W TYM WYPOCZYNKU.

Dane naszego OPP: