Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie sprawnego systemu zapobiegania kryzysom rodzinnym i wspieranie rodziny w kryzysie. Zapobieganie marginalizacji rodziny i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowiskach rodzinnych. Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych. Wsparcie działalności miejscowych domów dla dzieci poprzez zakup odzieży, organizację czasu wolnego. Współpraca z rodzinami zastępczymi. Stała akcja uświadamiania młodzieży o złym wpływie narkotyków i alkoholu na zdrowie i życie człowieka. Prowadzenie terapii zajęciowej - malowanie witraży, lepienie w glinie, tkactwo. prowadzenie działalności socjoterapeutycznej wśród trudnej młodzieży. Wsparcie rodzin z chorą osobą.

Dane naszego OPP: