Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury muzycznej wśród ogółu społeczeństwa. 2 . Popularyzowanie częstochowskiej twórczości artystycznej w innych miastach i za granicą. 3 . Społeczno-wychowawcze działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej wśród ogółu społeczeństwa. 4 . Kształtowanie i umacnianie obywatelskich postaw swoich członków. 5 . Aktywny udział członków INSTYTUTU ROZWOJU SZTUKI w życiu społecznym i kulturalnym miasta i kraju. 6 . Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu artystycznego poszczególnych członków "Collegium Cantorum" 7 . Dbanie o dobre imię miasta Częstochowy, promowanie miasta w kraju i za granicą. 8 . Prowadzenie stałej współpracy z władzami Miasta w zakresie realizacji celów statutowych INSTYTUTU ROZWOJU SZTUKI

Dane naszego OPP: