Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci. W szczególności Stowarzyszenie: 1 . inspiruje, organizuje i wspiera działalność informacyjną w zakresie potrzeb wynikających z poprawy warunków pobytu dzieci w zakładach opieki zdrowotnej, 2 . zachęca do ofiarności publicznej i podejmowania społecznych prac na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w zakładach opieki zdrowotnej oraz organizuje takie prace, 3 . współdziała z zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami społecznymi, naukowymi i administracyjnymi i samorządowymi w zakresie poprawy warunków pobytu w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci, 4 . popularyzuje i kształtuje świadomość społeczną znaczenia należnych warunków pobytu dzieci w szpitalach dla efektów leczenia, 5 . zabiega i wspiera przedsięwzięcia na rzecz tworzenia warunków umożliwiających przebywanie rodziców z chorym dzieckiem w trakcie leczenia, a także realizowania przez dziecko w zakładach opieki zdrowotnej obowiązku szkolnego.

Dane naszego OPP: