Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia, sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w celu przystosowania do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie . 2 . Organizowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 3 . Upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących rodzicom dzieci niepełnosprawnych , oraz pomoc w dochodzeniu do tych praw. 4 . Organizowanie szkoleń z zakresu opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 5 . Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności do edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , ze szczególnym uwzględnieniem propagowania przedszkoli i szkół integracyjnych . 6 . Organizowanie zajęć terapeutycznych , oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w celu jak najlepszego podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 7 . Inicjowanie i realizacja działań na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 8 . Podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 9 . Realizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym , kulturalnym , oraz realizacja zadań związanych z wypoczynkiem i rekreacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej . 10 . Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami przy realizacji celów Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: