Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) Działalność charytatywna i pomoc społeczna pielęgniarkom i położnym, ich rodzinom oraz osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, będącym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie wyrównywania szans w życiu zawodowym, społecznym i publicznym. 2 \) Promowanie zawodu i podnoszenie statusu zawodowego polskiej pielęgniarki i położnej. 3 ) Prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej. 4 ) Wspieranie rozwoju pielęgniarstwa na rynku usług zdrowotnych. 5 ) Upowszechnianie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 6 \) Upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej. 7 ) Promowanie praw kobiet i wartości demokratycznych. 8 ) Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami środowisk kobiecych oraz administracją publiczną. 9 ) Wymiana doświadczeń zawodowych z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. 10 \) Promocja i organizacja instytucji wolontariatu. 11 \) Ochrona i promocja zdrowia. 12 ) Organizacja usług opiekuńczych i wsparcia osobom niesamodzielnym.

Dane naszego OPP: