Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy i budowanie kompetencji na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju wśród środowisk gospodarczych i naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, osób indywidualnych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Dane naszego OPP: