Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę i terapię środowisk zagrożonych patologią, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 2 .Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.

Dane naszego OPP: