Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności Pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności i działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutowa działalnością - Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa - Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk

Dane naszego OPP: