Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Cele statutowe fundacji : 1 . Ochrona środowiska i promocja Jastrzębiej Góry oraz sąsiadujących z nią miejscowości i terenów, których harmonijny rozwój, zwłaszcza w zakresie rozbudowy szeroko-pojętej infrastruktury może mieć wpływ na podniesienie walorów i atrakcyjności Jastrzębiej Góry. 2 . Rozwijanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami władz samorządowych , firmami, organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi, mającymi wpływ na kształtowanie oblicza i charakteru miejscowości, w których prowadzą działalność zwłaszcza w rejonach i miejscowościach o charakterze turystycznym. 3 . Podejmowanie działań, służących rozwojowi i integracji miejscowości położonych w regionie nadbałtyckim. regionie nadbałtyckim

Dane naszego OPP: