Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji ISW są: 1 . Działania na rzecz kształtowania się społeczeństwa wiedzy oraz tworzenia podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, a także na rzecz integracji systemu szkolnictwa wyższego i badań naukowych a w tym konwergencji sektorów państwowego i niepaństwowego w szkolnictwie wyższym, oraz integracji pionów instytucjonalnych występujących w systemie badań naukowych. 2 . Prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu kształtowania się i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności: a\) merytoryczne wspieranie procesu rozwoju i doskonalenia systemu edukacji narodowej w Polsce, a w tym zwłaszcza systemu szkolnictwa wyższego. b) działania na rzecz doskonalenia oraz wspomaganie rozwoju systemu badań naukowych, zwłaszcza w aspektach szczególnie istotnych dla przyśpieszania społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju kraju. c) poszukiwanie źródeł finansowania oraz finansowanie lub współfinansowanie ekspertyz, badań, studiów i analiz prowadzonych w obszarze działania Fundacji

Dane naszego OPP: