Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: - integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem, w tym także osoby niepełnosprawne oraz poszkodowane w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach powodujących czasowe lub trwałe kalectwo, - działaniu na rzecz przygotowania ich do życia w społeczeństwie, - zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, • wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: