Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 2 . Opracowywanie i wdrażanie -realizacja- programów pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 3 . Działalność diagnostyczno-terapeutyczna 4 . Praca z rodzinami wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 5 . Współpraca z instytucjami zajmującymi się oddziaływaniem na młodzież -Urząd Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki, MOPS, Policja, Sądy, Kuratorzy, Służba Zdrowia, Szkolnictwo,- 6 . Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zewnętrznym. 7 . Promowanie zdrowego trybu życia. 8 . Wspomaganie procesu usamodzielnienia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dane naszego OPP: