Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na budowę szpitala onkologicznego dla dzieci oraz jego wyposażenie i funkcjonowanie oraz pomoc dla dzieci chorych na raka, a także na szkolenie personelu szpitala. 2 . Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na wyposażenie oraz funkcjonowanie placówek medycznych mających na celu leczenie lub rehabilitację dzieci chorych na raka, na szkolenie personelu tych placówek, na pomoc dla dzieci chorych na raka, w tym w szczególności na finansowanie i organizowanie wypoczynku dzieci chorych na raka, oraz na zapewnienie dzieciom przebywającym w szpitalu całodobowej opieki osób bliskich, w szczególności pobytu rodziców chorych dzieci przy szpitalu lub oddziale. 3 . Upowszechnianie wiedzy o problemach dzieci chorych na raka. 4 . Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się dziećmi chorymi na raka oraz pomocą dla nich.

Dane naszego OPP: