Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji zgodnie z postanowieniem założycieli są: 1 ) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży; 2 ) wspieranie osób niepełnosprawnych; 3 \) rehabilitacja; 4 ) wypoczynek dzieci i rodzin najuboższych; 5 ) ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wybrzeża.

Dane naszego OPP: