Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Różnorakie działania na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych ( głównie z niepełnosprawnością intelektualną) - obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, warsztaty plastyczne, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne, szeroko rozumiana socjoterapia- wspieranie tworzenia warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: