Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pielęgnowanie staropolskich, patriotycznych tradycji Bractwa Kurkowego, wykształconych w ciągu ponad siedmiu wieków tożsamości narodowej; 2 . Kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowaniu tradycji historycznej poprzez czynne i godne zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne i religijne przy zachowaniu pełnej apolityczności 3 . Rycerska gotowość do obrony najbardziej potrzebujących i niesienie im pomocy w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia 4 . Dbanie o zachowanie i szerzenie wśród społeczeństwa historii Krakowskiego Bractwa Kurkowego 5 . Rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej we współpracy z Wojskiem Polskim, Strzeleckimi Związkami i Stowarzyszeniami zajmującymi się popularyzacją sportów strzeleckich 6 . Współpraca na zasadach partnerstwa z innymi Bractwami w Polsce i w Europie 7 . Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej oraz działalności z zakresie kultury fizycznej, sportu, dobroczynności i kultu religijnego 8 . Pielęgnowanie historii i kultury Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i Rzeczpospolitej Polskiej 9 . Działalność wydawnicza

Dane naszego OPP: