Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

STATUT -rozdział II, 0391 4 ; tekst jednolity po zmianach z 22.02.2011 r. Cele Stowarzyszenia: 1 . Propagowanie wartości trzeźwości i abstynencji. 2 . Upowszechnianie wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach. 3 . Kształtowanie postaw dążących do całkowitego powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych i innych środków uzależniających. 4 . Rozpowszechnianie idei abstynencji oraz wpływanie na zmiany obyczajów w kierunku usuwania z życia rodzinnego i społecznego napojów alkoholowych. 5 . Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, dydaktycznej w tym wypoczynku letniego i zimowego oraz działalności sportowej dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. 6 . Propagowanie trzeźwego modelu życia i oddziaływanie na innych przez własną postawę. 7 . Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz tworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej. STATUT -rozdział II, 0391 4 ; tekst jednolity po zmianach z 22.02.2011 r.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000167141
  • e-mail: piojel1@wp.pl
  • Telefon: 513164335
  • Adres: UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 22, 80-039 GDAŃSK