Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność nieodpłatna: 1 . Opieka dzienna i rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych, organizacja i prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. 2 . Pomoc społeczna i poradnictwo (bez zakwaterowania) dla dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie, gromadzenie funduszy na działalność statutowa, wsparcie finansowe i rzeczowe podopiecznych. Działalność społeczna, lokalna i sąsiedzka dotycząca ukazania problematyki osób niepełnosprawnych. 3 . Opieka dzienna nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi. 4 . Wsparcie działalności stowarzyszeń, współpraca z organami państwowymi, samorządami, organizacjami, placówkami... 5 . Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 6 . Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, pozaszkolne formy zajęć sportowych i rekreacyjnych. 7 . Działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, zdrowia psychicznego... Działalność odpłatna: sprzedaż dowolnych towarów i usług w dowolny sposób wykonanych lub świadczonych przez podopiecznych, a także sprzedaż przedmiotów pochodzących z darowizn. Dochód przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

Dane naszego OPP: