Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , koncentrując się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 2 . Stwarza warunki do pełnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 3 . Realizuje swoje zadania uwzględniając potrzeby środowiska, optymalne warunki rozwoju uczniów, zasady bezpieczeństwa, zasady promocji i ochrony zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: