Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez, lub dla obywateli amerykańskich i polskich, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2 \) Inicjowanie, wspieranie i organizowanie wizyt oraz wymiany studentów, praktykantów, naukowców, nauczycieli, wykładowców, artystów i specjalistów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Rzecząpospolitą Polską. 3 \) Wspieranie tworzenia i realizacji programów rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki.

Dane naszego OPP: