Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań pożytku publicznego sprzyjających wszechstronnemu, harmonijnemu i twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży; b. Upowszechnianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji, psychologii, pedagogiki, socjologii, wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, nauk o rodzinie, kultury i sztuki; c. Działania edukacyjne i wychowawcze, a dotyczące wspierania rozwoju dobrostanu psychofizycznego dzieci, młodzieży ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców; d. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych i pełnego samourzeczywistnienia swojego potencjału rozwojowego przez dzieci i młodzież; e. Promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Dane naszego OPP: