Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej

Przekazując 1% wspierasz rozbudowę i modernizację Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, przeznaczonego dla osób starszych, chorych, potrzebujących opieki i niepełnosprawnych. Pomagasz również w organizowaniu życia kulturalnego i działań pomocowych skierowanych do ludzi w podeszłym wieku.

Nasza strona www: www.sueryder-pierzchnica.pl

Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku. 2 . Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej. 3 . Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych. 4 . Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych. 5 . Propagowanie idei pomocowej Sue Ryder. 6 . Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. 7 . Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: