Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku. 2 . Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej. 3 . Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych. 4 . Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych. 5 . Propagowanie idei pomocowej Sue Ryder. 6 . Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. 7 . Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: