Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak: 1.1 bezdomność 1.2 bezrobocie 1.3 alkoholizm 1.4 przemoc w rodzinie 1.5 inne formy patologii społecznej 2 . Wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozszerzeniu się patologii społecznej. 3 . Ułatwienie powrotu do społeczeństwa. 4 . Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach patologii społecznej. 5 . Rozwijanie i zacieśnianie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania patologii społecznej. 6 . Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii społecznej, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej. 7 . Kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznych. 8 . Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

Dane naszego OPP: