Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Inicjowanie,wspomaganie,organizowanie,finansowanie działań w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej. 2 .Podtrzymywanie tradycji i kultury narodowej, w tym wychowania w duchu poszanowania historii,chrześcijańskich korzeni państwa polskiego, kultywowaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowej i religijnej. 3 .Promocja rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, ochrony środowiska, rozwoju oświaty, nauki i techniki.

Dane naszego OPP: