Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 6 . Statutu Stowarzyszenia: Celem stowarzyszenia jest: 1 ) działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, kultury, pomocy prawnej oraz propagowanie postaw obywatelskich; 2 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, takie jak: a\) wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, b\) propagowanie idei wprowadzania na rynek nowych zawodów, w których mogą pracować osoby niepełnosprawne, c) wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych technologii przyjaznych osobom niepełnosprawnym, d) wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu się i dostępu do dóbr kultury, e) edukowanie osób niepełnosprawnych w szeroko rozumianym zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (w tym edukacja zawodowa i prawna\), f) edukowanie innych grup społecznych i zawodowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, g) propagowanie idei wymiany doświadczeń dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i umacnianie współpracy na tym odcinku.

Dane naszego OPP: