Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży. 2 . Popularyzacja i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży rywalizacji sportowej będącej w życiu elementem wszechstronnego fizycznego i psychicznego rozwoju młodego człowieka 3 . Krzewienie i rozwijanie idei szlachetnego współzawodnictwa sportowego przyczyniając się do kształtowania pozytywnych postaw wśród młodych ludzi - przeciwdziałając wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym i zachowaniom kryminogennym. 4 . Wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o fundamentalne zasady sportu - ideę "fair play", szacunku dla rywala, poznawanie nowych dyscyplin ich zasad i reguł 5 . Kształtowanie poprzez sport racjonalnych zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i powszechnego.

Dane naszego OPP: