Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz ochrony i promocji zdrowia. W szczególności celem Stowarzyszenia jest organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz udzielanie pomocy rozwojowej, przygotowywanych także przez inne podmioty, na rzecz ofiar katastrof, wojen i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi w szczególności przez udzielanie pomocy medycznej w Polsce i poza jej granicami. PMM może prowadzić również wszelkie działania prozdrowotne i edukacyjne w ramach realizowanych projektów.

Dane naszego OPP: