Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie jest środowiskiem o charakterze wychowawczym i społeczno - edukacyjnym, którego celem działania jest prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej, oświatowo - wychowawczej i charytatywno - opiekuńczej, także w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących oraz chorych, niepełnosprawnych, a także zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym. 2 . W sposób szczególny działalność Stowarzyszenia jest skierowana do rodzin wielodzietnych, patologicznych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno - bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zamieszkują tereny wiejskie oraz obszary o dużej skali bezrobocia 3 . Podstawy wychowawcze i program pedagogiczny Stowarzyszenia oparte są na założeniach humanistycznej i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej i społecznej. 4 . Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu "Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". 5 . Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i delegatury terenowe zarówno w Polsce jak i za granicą.

Dane naszego OPP: