Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) PO0c068DZANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE AKTYWNOŚCI OSÓ0011 STARSZYCH, INTEGROWANIE ŚRODOWISK SENIORÓW ORAZ TWORZENIE WIĘZI MIĘDZYPOKOLENIOWYCH, 2 \) UDZIELANIE SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM W OKOLICZNOŚCIACH UZASADNIONYCH ICH SYTUACJĄ BYTOWĄ, ORGANIZOWANIE SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ, 3 ) WYSTĘPOWANIE DO WŁADZ W OBRONIE BYTU EMERYTÓW, 4 ) POMOC SPOŁECZNA EMERYTOM I RENCISTOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, 5 \) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 6 ) NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, 7 ) EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 8 ) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, 9 ) POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, 10 \) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

Dane naszego OPP: